Kıl Çadır

Keçinin kıllarından yapılan çadırdır.
Keçi kılından dokunmuş parçalarla kurulan çadır.