Kıl Çadır Bulmaca

Kıl çadır bulmacada çıkarsa;
 yörük çadırı, çerke, kara çadır, bedevi çadırı gibi kelimeleri kullanabilirsiniz.