kıl çadır sipariş

Osmanlı Yörük Çadırı (Kıl Çadır) Hizmet ve Amaçları


Faaliyet Alanlarımız 

Faaliyet alanlarımız içerisine keçi kılından kazıl ipi üretme,çadır dokuma ve kurulum hizmetleri girmektedir.Bu alanlarla ilgili belirlenmiş kalite standartlarından kesinlikle taviz verilmeden hizmet sunulmaktadır. Konusundan uzman teknik bir kadroya sahip olan firmamız, bilinçli bir sorumluluk anlayışı ile görev yapmaktadır. Firmamız, yurt içinde, halı saha dış yüzey kaplaması, otantik bir ortam yaratılması için süs çadırı ve şark köşesi hazırlanması, ayrıca sahil kenarlarında kullanışlı kıl şemsiye üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu alanlarda, festival halı saha, çay bahçeleri, açık hava spor tesisleri, otel ve pansiyonlara hizmet sunmaktayız… 

osmanlı yörük çadırı


Kıl çadır üretimi birinci sınıf keçi kıldan fabrika dokuması ile yapılmakta olup, %35 eğimle kurulduğu takdirde kesinlikle su geçirmez. Kurulu olduğu sürece zararlı bakterilerin saldırılarına maruz kalmaz.Güneşte ve yağmurda toplanmasına gerek kalmadan en az on yıl garantilidir.

 Misyonumuz

 Şirketimizin yenilenen teknoloji ürünleri kapsamında, müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak. 
Amaçlarımızı çevre ve doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirerek, Dünyadaki, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak. 

Vizyonumuz

 Topluma ve çevreye duyarlı, takım ruhuna sahip çalışanları ile gelişen teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi ışığında marka olarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutup, kalite standartlarına uygun ve el emeği ile yapmış olduğumuz dokuma çeşitlerimizle hizmet vermek ilkemizdir.

 1.  Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, kıl çadır sektöründeki pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırarak, sektörümüz ile ilgili gelişen beklenti ve ihtiyaçları karşılamak. 
 2.  Çevresel kirliliğine yol açacak, her türlü atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. Üretim proseslerinde; daha az ham madde kullanımını sağlayacak, çevresel etkiyi azaltacak iyileştirmeler yapmak. 
 3.  Doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltıp verimliliği artırmak. 
 4.  Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymak. 
 5.  Çalışanlarımıza kalite ve çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak. 
 6.  Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifadesi olan Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek. 
 7.  Üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden; çalışanları, müşterileri ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;
 8.  Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda iş gücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı,
 9.  Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı, 
 10.  Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi,
 11.  Çalışanların tanındığı, takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamayı, 
 12. Çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını ve performans göstergelerini ölçümlemeyi,
 13.  Çalışanlarla ilgili tüm süreçleri bütünsel olarak değerlendirmeyi, süreç yönetimi olarak yapılandırmayı, raporlamayı ve sürekli geliştirmeyi,
 14.  Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı taahhüt eder.
yörük çadırı siparişi
kıl çadır siparişi telefon
 

TARİHİ OSMANLI ÇADIRLARI VE ÖZELLİKLERİ


Otağ-ı Asafi, Paşa Çadırı, Divan Çadırı
Vezirlere mahsus çadırdır. Çok geniş bir alana oturtulmuş birkaç direkli, padişah çadırları gibi içi, dışı nakışlı sayebanlar ile süslü duvar ve tavanları iki kat kumaştan yapılmış, pencereleri ve perdeleri bulunan muhteşem bir çadırdır. Etrafı çadır bezinden yapılmış bir perde ile örtülerek içeri girilmesi hatta görülmesi yasak olan bir meydan halindedir. Bu çadırda sadrazam ve sardar-ı ekremler (başkumandanlar) toplantı yaparlar, resmi kabulde bulunurlar. Savaş görüşmelerinin planlan burada yapılır, ziyafetler burada verilir, devlet adamları burada kabul edilirdi. Bu çadır, ara bir çadırla padişah çadırına bağıntılı olurdu.

Halvet Çadırı


Sadrazamın şahsına mahsus olup, bu çadırda yatıp dinlenirdi. Padişah çadırında olduğu gibi bu çadırlarda da soğuk havalara karşı tok, kalın, sırma işlemeli bezden yapılırdı. İçerinin dıştan görünmemesi için etrafına çevrilen dış etekliğin (zokak) önünde bir de kapısı bulunurdu.

Sokaklu Çadır, Perdeli Çadır


İpler ve bezlerden meydana gelen perdeli çadır, sefer sırasında sancakbeyinin barınağı görevini yapardı. Aynı şekilde abrizli çadırlara da rastlanmaktadır. Abriz terimi Farsça olup, kuyudan su çekmeye yarayan kovayı ifade etmektedir. Abrizli çadır teriminden muhtemelen, kısa bir temizlik yapılabilecek perdeli çadırı anlamak mümkündür.


Çadır-ı Hazine
Hazine çadırı, sancakbeyinin sefer sırasında savaş hazinelerini muhafaza ettiği çadırdır.


Kurba Çadır, Hamam Çadırı


Kurba ismi verilen çadır aynı zamanda hamam olarakta kullanılmakta idi.


Hastahane Çadırı


İçerisi değişik bölmelere ayrılmış, hastalara mahsus çadırlardır.


Kilar Çadırı, Çadırı Kilar


Bu çadır, sefer sırasında yiyecek stoklarının saklanmasına yaramaktadır.


Çadır-ı Saraçhane


Bu çadır da, eyer ve deri işlerinin yapıldığı çadırdır.
 

Çadır-ı Matbah, Mutfak Çadırı

Mutfak görevi yapacak bir çadırdır.
 

Çile Çadırı, Ceza Çadırı

Cezalı askerler için kullanılan hapishane ve çile çadırlarıdır.


Muhtelif Sınıf Asker Çadırları


Kapıkulu denilen piyade ve benzeri meslek sınıfı askerlerinin yatmalan ve dinlenmeleri için kullanılan hemen hemen birbirinin aynı yapıda olan çadırlardır.
Süvari askerlerine mahsus ve içeride kılıç, mızrak, gibi silahlan ile koşum takımlannı muhafaza edebilecekleri bölmeler bulunur.
 

Bu çadırlara ilave olarak kullanılmış olan çadır türleri şöyle sıralanabilir. “Kapalı Memşa” (Hela Çadırı) “Tepeli Memşa” (Kapalı Memşa) “Tenteli Memşa” “Tepeli Çeşme Çadırı” “Açık Çeşme Çadırı” “Kubbe Çadırı” “İbadet Çadırı” “Gizli Görüşme Çadırı”.

Bizi Arayın