kıl çadırlar

BU ÇADIR ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR- HENDEK BELEDİYESİ

Hendek Belediyesi’nin Osmanlı Çadırı  çok dikkat çekiyor.

Hendek Belediyesi Başpınar mahallesi Devlet Hastanesi arkasındaki alana Osmanlı kültürünün hakim olduğu çadır kurdu.

Yaklaşık 120 metrekarelik kapalı alana sahip çadır eski Osmanlı paşalarının oturduğu, istişare ettikleri çadırlardan esinlenerek yapıldı. İçersinde yer minderleri, kuştüyü yastıklar, 25 adet masa 72 adet tabure bulunuyor. Sedir koltuklarda oturacak insan sayısı ile birlikte yaklaşık 120 kişi aynı anda çadırda oturabilme imkanına sahip. Bu nedenle ileride çadır içersinde aile içi nikah törenlerin düzenlenebilecek.

Perdeler ve koltuk minder kılıflarındaki motiflerde Osmanlı hat sanatının izlerine rastlanırken, ışıklandırma olarak da eski usul gaz lambaları yeni usul enerjiyle birleştirilmiş duvara asılmış. Etrafı çimenlerle çevrili mini çay bahçesinde çay, meşrubat ve dondurmanın yanı sıra yayık ayranı ve sıcak gözleme yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Çadır etrafında çimenler içersinde isteyen nargilesini tüttürebilecek. Ancak yasa gereği çadır kapalı alanlar dahilinde olduğundan çadır içersinde tütün ve tütün mamullerinin tüketimi yasak. Çadırın bu mekanda yapılması en çok mahalle sakinlerini sevindirdi. Zira çadır öncesi çimenlik olan bu yer tinercilerin ve alkol müptelalılarının mekanı olmuştu. Bahçeyi ziyaret edecek aile bireyleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Hendek Belediyesi çocukların eğlenebilecekleri mini oyun parkı ve tuvalet ihtiyacını da giderdi. Çadırın ufak tefek eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığı, bu konuda endişe edilmemesi gerektiği söylendi.

TARİHİ OSMANLI ÇADIRLARI VE ÖZELLİKLERİ


Otağ-ı Asafi, Paşa Çadırı, Divan Çadırı
Vezirlere mahsus çadırdır. Çok geniş bir alana oturtulmuş birkaç direkli, padişah çadırları gibi içi, dışı nakışlı sayebanlar ile süslü duvar ve tavanları iki kat kumaştan yapılmış, pencereleri ve perdeleri bulunan muhteşem bir çadırdır. Etrafı çadır bezinden yapılmış bir perde ile örtülerek içeri girilmesi hatta görülmesi yasak olan bir meydan halindedir. Bu çadırda sadrazam ve sardar-ı ekremler (başkumandanlar) toplantı yaparlar, resmi kabulde bulunurlar. Savaş görüşmelerinin planlan burada yapılır, ziyafetler burada verilir, devlet adamları burada kabul edilirdi. Bu çadır, ara bir çadırla padişah çadırına bağıntılı olurdu.

Halvet Çadırı


Sadrazamın şahsına mahsus olup, bu çadırda yatıp dinlenirdi. Padişah çadırında olduğu gibi bu çadırlarda da soğuk havalara karşı tok, kalın, sırma işlemeli bezden yapılırdı. İçerinin dıştan görünmemesi için etrafına çevrilen dış etekliğin (zokak) önünde bir de kapısı bulunurdu.

Sokaklu Çadır, Perdeli Çadır


İpler ve bezlerden meydana gelen perdeli çadır, sefer sırasında sancakbeyinin barınağı görevini yapardı. Aynı şekilde abrizli çadırlara da rastlanmaktadır. Abriz terimi Farsça olup, kuyudan su çekmeye yarayan kovayı ifade etmektedir. Abrizli çadır teriminden muhtemelen, kısa bir temizlik yapılabilecek perdeli çadırı anlamak mümkündür.


Çadır-ı Hazine
Hazine çadırı, sancakbeyinin sefer sırasında savaş hazinelerini muhafaza ettiği çadırdır.


Kurba Çadır, Hamam Çadırı


Kurba ismi verilen çadır aynı zamanda hamam olarakta kullanılmakta idi.


Hastahane Çadırı


İçerisi değişik bölmelere ayrılmış, hastalara mahsus çadırlardır.


Kilar Çadırı, Çadırı Kilar


Bu çadır, sefer sırasında yiyecek stoklarının saklanmasına yaramaktadır.


Çadır-ı Saraçhane


Bu çadır da, eyer ve deri işlerinin yapıldığı çadırdır.
 

Çadır-ı Matbah, Mutfak Çadırı

Mutfak görevi yapacak bir çadırdır.
 

Çile Çadırı, Ceza Çadırı

Cezalı askerler için kullanılan hapishane ve çile çadırlarıdır.


Muhtelif Sınıf Asker Çadırları


Kapıkulu denilen piyade ve benzeri meslek sınıfı askerlerinin yatmalan ve dinlenmeleri için kullanılan hemen hemen birbirinin aynı yapıda olan çadırlardır.
Süvari askerlerine mahsus ve içeride kılıç, mızrak, gibi silahlan ile koşum takımlannı muhafaza edebilecekleri bölmeler bulunur.
 

Bu çadırlara ilave olarak kullanılmış olan çadır türleri şöyle sıralanabilir. “Kapalı Memşa” (Hela Çadırı) “Tepeli Memşa” (Kapalı Memşa) “Tenteli Memşa” “Tepeli Çeşme Çadırı” “Açık Çeşme Çadırı” “Kubbe Çadırı” “İbadet Çadırı” “Gizli Görüşme Çadırı”.

Bizi Arayın