ÇADIR NEDİR, NASIL KURULUR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR


Çadır Nedir, Çadır Nasıl Kurulur, Çadır Çeşitleri Nelerdir?

çadır çeşitleri nelerdir, çadır nasıl kurulur, çadır kurma teknikleri, çadır modelleri, çadır nedir, çadırlar hakkında bilgi


Çadırın tanımı kısaca şöyledir: Açık havada kurulup, sökülebilen ve kolayca taşınabilen dokumadan, keçe, bez, deri, kıl ve çuldan yapılan seyyâr mesken, barınak.

Göçebe hayatı sürdüren kavimler ve görevleri icabı sık sık yer değiştiren gezici ekipler tarafından kullanılabildiği gibi, yaz tatillerinde dinlenme yeri olarak da kullanılabilir. Savaş ve tatbikatlarda askerlerin, zelzele, su baskını, yangın gibi tabiî âfetler sonunda evsiz kalanların ilk barınakları çadırlardır. Çadırlar çok eski zamanlardan beri insanların içinde hayat sürdüğü mekanlar olmuştur. Bugün bile çoğu kabile ve kavimler tarafından çadır mekan olarak kullanılmaktadır.

Çadırlar yapıları bakımından sekiz çeşittir:
1) Basit konik çadırlar olup, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika’da yaygındır.
2) Kubbeli konik çadırlara Japonlarda,
3) Geçitli konik çadırlara Eskimolarda,
4) Çok köşeli çadırlara Tibet kabîlelerinde,
5) Çift konik şekilli çadırlara Sibirya halkında,
6) Kubbesi dâireli çadırlara göçebe hayâtı sürdüren Moğol ve Türklerde,
7) Yanları açık çadırlara Güney Amerika’da,
8) Kubbe şeklindeki çadırlara Doğu Afrika’da ve Kuzey Amerika’da rastlanılır.


 • Eski Türkler kullandıkları çadırlara ayrı ayrı adlar vermişlerdir. Hükümdarlara ve diğer devlet büyüklerine mahsus, geniş ve yüksek etekli bazen dört, bazen yedi direkli, çok kere üç kat kumaştan yapılmış büyük çadırların adı “otak(otağ)”tır. Hakanların askerî karargâh olarak kullandıkları çadırlara “orda” denilir. Beyaz kumaştan yapılmış büyük çadırlar “ağban ev”, renkli kumaştan yapılmış olan ise “alaban ev”dir. Birkaç direkli, uzun bölüntülü çadırlara “oba”, gölgelenmek için gündüzleri kullanılan çadıra da “günlük” ismi verilmiştir. Yuvarlak ve tavanları kubbeli çadırlara “yurt”, pencerelerine “tünlük” denir. Develerin konulduğu çadırlara da “kaytaban” denilmiştir.

  Bugün için Türkiye’de çadırlarda Türkmenlerin yörük aşiretleri ve doğudaki bazı aileler hayat sürmektedir. Bunların çadırları dört köşeli, direkli veya yuvarlak kubbelidir.

  Türk kabilelerinde eskiden olduğu gibi bugün için dahi en yaygın olanı “yurt” denilen yuvarlak ve tavanı kubbeli olan çadırlardır. Bu çadırların etraf duvarlarına “kerege” veya “kanat” denir. Kerege birbirine uygun olan yerlerinden ince kayışlarla bağlanmış çubuklardan yapılmıştır. Kerege toplanınca bir demet hâlinde birbiri üstüne gelir. Hayvanlarla rahatça taşınabilir. Çadırlar kurulacağı zaman, demet hâlinde olan kısımlar yan yana getirilir. Ucu iki metre uzaklıktaki kazıklara tutturulmuş olan ipler çadırların bu kısımlarına bağlanınca birkaç metre çapında bir kafes meydana gelir. Kafesin yüksekliği 2-3 metredir. Güneşin doğduğu tarafa bir kapı çerçevesi konur. Çadırların tepesinde hava ve ışık almak üzere yuvarlak bir delik vardır. Bu delikten yanan ateşin dumanı dışarıya çıkar. Ancak yağmurlu havalarda bu delik bir deri kapak ile kapatılır. Giriş kapısına “eşik” ismi de verilir. Eşik üstüne bağlanan örtü kötü hava şartlarında bu kapının kapatılmasında kullanılır. Çadırlarda her malzemenin kendine mahsus yeri olduğu gibi, ortasında soğuk havalarda ateş yakmak için bir de korluk vardır. Kapının hemen karşısında sandıklar, bohçalar, koymak için yer bulunur. Bu eşyaların üstünde halılar asılıdır.

  Kapının hemen sağ tarafında içinde yemek kapları bulunan, at derisinden yapılmış bir tulum ve hemen bunun yanında, meyvelerin çürümemesi ve yağın, etin bozulmaması için bir de kiler vardır. Çadır sahibinin de yatağı kapının hemen sağındadır. Yatağın yanındaki kazıkta ev sahibinin giyim kuşamı ve av âletleri ile silahı asılıdır.
  Türk çadırlarının yapılışı bakımından geleneği, örf ve âdeti, kültürü ihtivâ eden özellikleri dikkati çeker.
  Osmanlı Yörük Çadırı olarak biz kıldan imal edilmiş kıl çadırlarını üretip satmakta ve kurulumunu yapmaktayız.

  *****************************************************yörük çadırı bilgisi nedir nerede nasıl kil nerelerde kullanılır bilgisi nedir nerede nasıl kıl çadır fiyatları bilgisi nedir nerede nasıl kıl çadır bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırı maltepe bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırı fiyatları bilgisi nedir nerede nasıl kil nerede kullanılır bilgisi nedir nerede nasıl osmanlı yörük çadırı bilgisi nedir nerede nasıl türkmen çadırı bilgisi nedir nerede nasıl çadır fiyatları bilgisi nedir nerede nasıl osmanlı çadırı bilgisi nedir nerede nasıl kıl çadır imalatçıları bilgisi nedir nerede nasıl maltepe yörük çadırı bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırları bilgisi nedir nerede nasıl çadır cafe bilgisi nedir nerede nasıl gözleme çadırı bilgisi nedir nerede nasıl padişah çadırı bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırı cafe bilgisi nedir nerede nasıl oba çadırı bilgisi nedir nerede nasıl bahçe çadırı bilgisi nedir nerede nasıl bedevi çadırı nasıl kurulur bilgisi nedir nerede nasıl osmanlı çadırları bilgisi nedir nerede nasıl kıl çadırı bilgisi nedir nerede nasıl el yapımı çadır bilgisi nedir nerede nasıl yörüklerin özellikleri bilgisi nedir nerede nasıl maltepe yörük çadırı kahvaltı bilgisi nedir nerede nasıl otantik kıl çadır bilgisi nedir nerede nasıl paşa çadırı cafe bilgisi nedir nerede nasıl çadır modelleri bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırı resimleri bilgisi nedir nerede nasıl osmanlı saray cadırları bilgisi nedir nerede nasıl yoruk cadiri bilgisi nedir nerede nasıl osmanlı motifli cadırları bilgisi nedir nerede nasıl yörük cadiri bilgisi nedir nerede nasıl sarıkeçililer bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırı üretimi bilgisi nedir nerede nasıl türk halkı bilgisi nedir nerede nasıl cafe çadırları bilgisi nedir nerede nasıl zigana yörük çadırı canlı müzik bilgisi nedir nerede nasıl yörük sofrası resimleri bilgisi nedir nerede nasıl yörük kıl çadırı bilgisi nedir nerede nasıl yoruk cadırı kafeteryalar bilgisi nedir nerede nasıl kıl çadır resimleri bilgisi nedir nerede nasıl yörük kıl çadır bilgisi nedir nerede nasıl göçebe çadırı cafe bilgisi nedir nerede nasıl yörük çadırı trabzon bilgisi nedir nerede nasıl kılçadır bilgisi nedir nerede nasıl çadır çeşitleri bilgisi nedir nerede nasıl hazır lokanta çadırlar bilgisi nedir nerede nasıl sahibinden yörük çadırı bilgisi nedir nerede nasıl